Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Holly Steel - 1 khám phá mới và đối thủ của SusanBoyle

Tại chương trình British Got Talent tối hôm wa, đầu tiên, khi cô bé mơí bước ra sân khấu, mọi người đều nghỉ Holly Steel, 10 tuổi, cũng chỉ như những em bé trình diển vủ ba lê khác, yêu thích trở thành một vũ công, nhưng đến khi mở miệng cất tiếng hát...


.

I dreamed a dream in time gone by When hope was high, And life worth living I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid When dreams were made and used, And wasted There was no ransom to be paid No song unsung, No wine untasted. But the tigers come at night With their voices soft as thunder As they tear your hopes apart As they turn your dreams to shame. And still I dream he'll come to me And we will live our lives together But there are dreams that cannot be And there are storms We cannot weather... I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seems Now life has killed The dream I dreamed.

1 nhận xét:

LÊN ĐẦU TRANG