Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (12)

Da quy khong em...
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:45am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Con sot tam xuan
Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketIn Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:42am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Diem dung ky uc
Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketIn Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:39am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Dem tran tro
Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketIn Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:22am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Tieng cua dem
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG