Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Chợt nghĩ về tương ngộ (November 30, 2008)

\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

.

Tương ngộ.

Hữu duyên

Tuỳ duyên

Mấy cái từ này giông giống nhau ở 1 điểm nào đó thì phải ? Thì phải hữu duyên mới có tương ngộ, tuơng ngộ rồi thì còn tuỳ duyên mà bền chặt hay tan rã, chia phôi, phải không ?

Đời có chữ hữu duyên không hay chỉ là 1 cái nghiệp. Nghiệp phải trả và trả rồi thì sao ? Hết chưa hay lại tiếp nối chất chồng nghiệp mới cho kiếp sau ? Mình có 1 đứa em thân thiết được thấu thị, nó phán rằng mình là kiếp thần tiên mắc đoạ nên xuống trần phải chịu trầm luân cho hết 1 đời, nó thở dài, nó khuyên, thì thôi, đời nguời hưu sinh hữu diệt, anh ráng trả cho hết khổ đau kiếp này để được về lại cõi non bồng nuớc nhược.

Nghe tâm linh quá đổi, bảo tin thì cũng khó tin thật, nhưng nhản tiền thì sao quá khổ đau. Mình tự hứa với mình rằng, nguời phụ ta truớc , chứ ta chẳng phụ nguời. Gặp gở, quen , rồi yêu, ngắn hạn có, dài hạn có, ... Tình đầu dài 5 năm mà đau đáu đến mãi bây giờ ! Rồi 5 năm truớc tình kéo dai 2 năm để rồi chia tay trong bẽ bàng , hận tủi .

Tình yêu thì không cân - đong - đo - đếm - không thời gian - ... Sao lòng nguời cứ quẩn quanh với cái vòng oan nghiệt đó nhỉ ?

.

\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

.

Photobucket

.

\/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/

LÊN ĐẦU TRANG