Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Đà Lạt mùa quỳ, và bạn

Nhớ quỳ, cứ nôn nao mỗi độ quỳ vào mùa hoa.
Bạn cũng nôn nao khi nghe mình kể về mùa hoàng hoa, và bạn muốn cùng mình về .
Ta về, với bạn, với quỳ hoa. Mùa hoa vàng càng thêm thắm sắc.


Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Lời hẹn hoàng hoa

Nghe mình kể mùa quỳ hoa Đà Lạt, bạn nôn nao vì chưa găp một lần. Và,  hứa với bạn, bằng mọi cách, sẽ đưa bạn về với Dalat mùa quỳ.
Bạn sẽ cảm nhận như mình đã cảm nhận, rằng xưa, đến giờ, có loài hoa hoang dã, cứ hẹn hết mùa mưa là bung cánh rực vàng sưởi ấm Dalat đầu đông.


 LÊN ĐẦU TRANG