Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

TA VỀ XẾP LẠI ĐỜI MÌNHNăm ngoái, khi quyết định nghỉ hưu non trong đau đớn, mình đã phân vân và suy nghỉ rất dằn vật. Vì cả một phần đời còn lại đứng trước hai ngã đường; Một là không đủ tiêu chuẩn theo giám định y khoa nghỉ hưu do mất sức là phải cày tiếp để tự đóng BHXH cho đến khi tròn 60 ; Hai là nếu đạt tiêu chuẩn thì phải làm sao để thích ứng với phần đời còn lại….
LÊN ĐẦU TRANG