Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (6)

Ngua hoang
Ngua hoang magnify
In memories
Tags: | Edit Tags
Thursday October 25, 2007 - 10:12am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Hoa vang rung ruc cho ai
Hoa vang rung ruc cho ai magnify
In memories
Tags: | Edit Tags
Thursday October 25, 2007 - 10:08am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Trong coi~ vo thuong
Trong coi~  vo thuong magnify
Tags: | Edit Tags
Wednesday October 24, 2007 - 10:28am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Comment
May Xam chieu hoang
May Xam chieu hoang magnify
Tags: | Edit Tags
Wednesday October 24, 2007 - 10:24am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Co mot ngay cua Thanh
Co mot ngay cua Thanh magnify

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG