Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (16)

Mai Anh Đào

In Memories .

.

MaiAnhDao2
Tags: | Edit Tags
Monday December 3, 2007 - 12:51am (PST) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
Nắng và Gió

In memories.

.

Nang&Gio
Tags: | Edit Tags
Sunday December 2, 2007 - 12:17am (PST) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Đó và đây

A question, Is it forever ?

.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG