Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (10)

Vay tay ve chon muon trung
Vay tay ve chon muon trung magnify
In Memories
Tags: | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:26am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Kinh vieng Thay, 20/11
Kinh vieng Thay, 20/11 magnify
In Memories, my best teacher
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:24am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Muoi nam tinh cu
In Memories, Thien, where are you, my Love ?
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:22am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Anh mai la mua xanh xua
Anh mai la mua xanh xua magnify
In Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:18am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
Da~ quy`
Da~ quy` magnify

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG