Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (14)

A cold day

In Memories

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Monday October 29, 2007 - 10:26pm (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
nghin Thu

In Memories.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Monday October 29, 2007 - 09:43pm (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Dau Hoi
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Sunday October 28, 2007 - 03:22am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Ngày không co nhau
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG