Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (11)

Loi goi dem vang vong
Loi goi dem vang vong magnify
In Memories, I miss you, V.
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:35am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Em mai la 20 tuoi
Em mai la 20 tuoi magnify
In Memories, Thien, my first love, where are you ? Do you miss me ?
Tags: | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:33am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Rat dai xa nho
Rat dai xa nho magnify
In Memories
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:31am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Cam on nhau cuoc song luu day
Cam on nhau cuoc song luu day magnify
In Memories
Tags: | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 09:29am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Nhu tieng coi con tau dinh menh
Nhu tieng coi con tau dinh menh magnify

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG