Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Thơ cũ (13)

Khong nho da bao nam
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:53am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Muon Mang
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:52am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Hai muoi tuoi
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tags: inmemories | Edit Tags
Friday October 26, 2007 - 10:50am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Co phai mua thu da~ quy` ?
In Memories Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG