Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Tráng sĩ ca

Tráng sĩ hành, nhịp ngân bi tráng

mấy bôn ba, mấy thẻo nhân tình

Trầu không xanh, cau vàng héo rủ

có hề chi, ta chẳng là ta...

Tôi sống, tôi tìm tôi, tôi tìm ai trong khát vọng sống của một kiếp người.

Bá Nha ngộ tri âm tri kỷ chỉ với một tiếng đàn tri ngộ Tử Kỳ...

Hồn thơ ơi, tháng năm qua ta mãi miết đi tìm, nguời tri âm, tri kỷ biệt phương nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG